Samen grenzen verleggen
Meerjarenperspectief Transfore

We zijn er heel trots op dat we dit meerjarenperspectief met u te kunnen delen. Het is geschreven met medewerking van diverse belanghebbenden en vanuit verschillende invalshoeken. Door te beschrijven wat onze plannen gaan betekenen voor onze patiënten, onze medewerkers, onze netwerkpartners en de samenleving schetsen we voor hen deze verschillende perspectieven. Ook laten we zien waar ze elkaar ontmoeten. Wij nodigen u van harte uit om samen met ons grenzen te verleggen.

Samen grenzen verleggen

Onze droom over de forensische zorg van morgen

Transfore: samen grenzen verleggen
voor de beste forensische zorg van morgen

De forensische zorg van morgen. Dat betekent hoogwaardige zorg helemaal afgestemd op de patiënt. Zolang en zoveel als nodig. Uitgevoerd door bevlogen en ervaren vakspecialisten die op feestjes met trots vertellen over hun werk. Hun verhalen worden herkend want ze zien ook zelf dat forensische patiënten een eigen positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Patiënten weten en durven altijd bij ons terug te komen. Als ze het moeilijk hebben, een vraag hebben of gewoon samen een bak koffie willen drinken.

Dit is Transfore

Het doel van Transfore is om met onze behandeling recidive te verlagen, delicten te voorkomen en de kwaliteit van leven van patiënten te vergroten.

Wie zijn we?

Transfore is er voor patiënten met dreigend gewelddadig of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Hoe gaan we te werk?

We zorgen ervoor dat alle onderdelen van een behandeltraject naadloos op elkaar aansluiten.

Wij zijn Transfore

Transfore is een toonaangevende, ambitieuze aanbieder van forensische zorg. We behandelen patiënten met dreigend gewelddadig of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Met onze behandelingen dragen we als Transfore bij aan een veilige samenleving. We staan bekend om ons trajectdenken. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat alle onderdelen van een behandeltraject naadloos op elkaar aansluiten, net zoals in een honingraat. Er is geen vaste volgorde. Het verschilt per patiënt waar de behandeling start. Dat kan zowel klinisch als ambulant zijn. We kunnen eenvoudig afschalen, maar ook opschalen.

Onze patiënten weten waar ze aan toe zijn en hebben inzicht in het gehele traject. Hierdoor kunnen patiënten zelf de regie nemen over hun behandeling en toekomst. Dit geeft ze het vertrouwen en de kracht te veranderen. En stelt hen in staat om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.

Daar geloven wij in bij Transfore.

Ambities en de Dimence Groep

Doordat we onderdeel zijn van de Dimence Groep kunnen we sterk inzetten op opleiding, onderzoek en innovatieve zorg.

Onze drijfveer

Elke patiënt met een verleden van grensoverschrijdend gedrag levert een positieve bijdrage aan de samenleving. Dat is onze drijfveer.

We geloven ook in de kracht van samenwerking.

Daarom werken we samen met andere zorgaanbieders en netwerkpartners. Lokaal, regionaal en landelijk. Als één netwerkwerken we aan een goede kwaliteit en veiligheid van de zorg. Ook betrekken we zoveel mogelijk naasten en ervaringsdeskundigen bij de behandeling.

We zijn een platte organisatie, waardoor lijnen gegarandeerd kort zijn. Doordat Transfore onderdeel is van Dimence Groep kunnen we sterk inzetten op opleiding, onderzoek en innovatieve zorg. Zodat we goede specialistische zorg effectief en betaalbaar houden. Voor de beste forensische zorg van morgen.

De directie van Transfore stelt zichzelf voor en vertelt over hoe Transfore grenzen wil verleggen.

Directeur bedrijfsvoering
Tinie Hendriks stelt zich voor

"Waar ik heel trots op ben is dat we met Transfore grenzen verleggen, individuele patiënttrajecten realiseren met hele bevlogen medewerkers die elke dag weer nieuwe dingen uitproberen."

Waarom wij voor de forensische zorg hebben gekozen

"Samen met patiënten en professionals werken aan het terugdringen van grensoverschrijdend gedrag en zo de maatschappij een stukje veiliger te maken. Daarom kiezen wij voor de forensische zorg."

Directeur zorg
Inge Korfage stelt zich voor

"Ik ben er trots op dat Transfore grenzen verlegt door complexe patiëntenzorg te bieden en dat onze professionals binnen deze context goed samenwerken, zowel binnen als buiten Transfore."

Ons perspectief

Patiënt perspectief

Korte quote uit video

Hoe gaan we ons meerjarenperspectief realiseren?

Om optimale individuele trajecten te realiseren vinden we de volgende 5 aandachtspunten essentieel:
Continu leren
Levensloopbestendig
Duurzaamheid
Grensverleggend samenwerken
Naadloze technologie

Patiënten en hun naasten

Transfore wil naast patiënten ook hun naasten zo goed mogelijk informeren, betrekken en ondersteunen

Henk over zijn behandeling bij Transfore

"Transfore behandelt je als mens, en niet als een nummer. Je kan altijd bij ze terecht. Dat vind ik goed."

Huseyin over zijn behandeling bij Transfore

"Door mijn behandeling kom ik in een ritme. Thuis deed ik niks, hier heb ik structuur. Dat doet me heel goed."

Henk vertelt over de Patiëntenraad

Als patiëntenraad zijn we de enige die kunnen meepraten vanuit de ervaring van patiënten. Wij weten hoe het voelt om in een kliniek te verblijven, een behandeling te krijgen en hoe naar en vervelend het kan zijn om gedwongen opgenomen te zitten. En wat voor invloed beleid daarop heeft.

Seval vertelt over Adviesraad Naasten

Dat hulpverleners naast patiënten ook hun naasten zo  goed mogelijk informeren, betrekken en ondersteunen. Dat is waar we als Adviesraad Naasten voor staan. Als mens willen we gezien en gehoord worden. Dat geldt voor de cliënten, maar ook voor hun naasten. Daar hebben we oog voor.

Over de Patiëntenraad

De patiëntenraad komt op voor de belangen van de patiënten van Transfore. De leden van de raad zijn zelf ook patiënt  (geweest).

We praten en denken mee over ontwikkelingen en besluiten binnen Transfore. Zo hebben we invloed op zaken die ook voor jou als patiënt belangrijk zijn. Wil jij je aansluiten bij onze patiëntenraad? Of heb je onderwerpen waarvan je vindt dat die besproken moeten worden? Mail ons dan.

 

Over de Adviesraad Naasten

De Adviesraad Naasten  bestaat uit naasten van (oud-)patiënten, dus mensen met veel ervaringskennis.

Het doel van de raad is om bij te dragen aan een optimale behandeling voor patiënten, door ook hun naasten hier optimaal bij te betrekken. De raad kijkt naar  wat er binnen Transfore gebeurt door de bril van een naaste. En geeft gevraagd en ongevraagd advies over dat wat opvalt, het beleid en wat er beter kan. Mail als je meer wilt weten over de adviesraad, ideeën doorgeven of je aanmelden als lid.

Denk en praat mee als (voormalig) patiënt

Wij zijn de spreekbuis voor patiënten en zorgen er voor dat we mee praten  zaken die patiënten belangrijk vinden en hoe ze de zorg ervaren. Gelukkig merken we ook dat Transfore dit heel belangrijk vindt.

Deel ook jouw ervaring als naaste!

Jouw ervaring delen als naaste is zo waardevol. Ten eerste voor jou. Gedeelde smart is halve smart. Het delen van ervaringen helpt ook om de zorg te verbeteren. We nodigen je dan ook van harte uit om óók jóúw ervaring als naaste te delen.

Waarom de forensische zorg?

Collega's vertellen over hun werk
Jucetta
Leon
Hanneke
Jakob
Jipke

De 5 ontwikkelthema's waarmee wij de kwaliteit van de forensische zorg willen ontwikkelen en verbeteren

Medewerkers zijn onze belangrijkste kapitaal. We hebben goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers nodig om onze opdracht te kunnen uitvoeren. We besteden veel aandacht aan het ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit van de forensische zorg die wij leveren waar medewerkers veilig en met plezier werken. Dit hebben we vertaald in 5 ontwikkelthema’s. Hieronder leggen we kort uit hoe we in ons beleid deze ontwikkelthema’s herkenbaar terug willen laten komen. 

Natasja over Forensisch vakmanschap

Onze missie is de veiligheid in de maatschappij te vergroten. Dit door goede behandeling en begeleiding van onze patiënten. Dat vraagt om het goed organiseren van onze inwerktrajecten, het bieden van een goed aanbod voor deskundigheidsbevordering om het forensisch vakmanschap te vergroten en het nog beter faciliteren van kennis delen met elkaar.

Demelsa over Psychologisch veilig werk- en behandelklimaat

Alleen als medewerkers zich veilig en gewaardeerd voelen, kunnen we onze patiënten een goede behandeling en leefomgeving bieden. We zetten daarom extra in op goed teamwerk. Samen werken we aan een cultuur waarin we aandacht hebben voor elkaar, durven zeggen wat we denken en waarin we evalueren wat niet goed gaat. Dit om ervan te leren, niet om iemand ergens op af te rekenen.

Jucetta over ontwikkelen en delen van kennis en expertise

Wij stimuleren binnen Transfore het lef om kennis te ontwikkelen én te delen. Binnen en buiten de organisatie. We willen we onze medisch/verpleegkundige kennis verder versterken en investeren met wetenschappelijk onderzoek in kennisontwikkeling rondom e-health technologie. Om het gebruik van e-health in de praktijk te stimuleren zijn er aanjagers e-health en digi-coaches actief.

Joop over Duurzame inzetbaarheid

Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers hun werkzaamheden zowel fysiek als mentaal goed aankunnen. Nu en in de toekomst. Duurzame inzetbaarheid vereist een combinatie van kennis, vaardigheden en attitude. We zullen onze flexibiliteit en wendbaarheid verder moeten vergroten om te kunnen anticiperen op veranderingen in de samenleving en in het forensische zorgveld.

Leon over Optimale individuele behandeltrajecten

Om optimale individuele trajecten te stroomlijnen gebruiken we behandelmogelijkheden binnen Transfore en die van onze netwerkpartners. We willen deze patiënttrajecten visualiseren met de Trajectpuzzel, zodat het traject en de te nemen stappen zichtbaar “op tafel ligt” tijdens behandel- en voortgangsgesprekken tussen de patiënt, behandelaars en andere netwerkpartners.

Hanneke - Onderzoek naar technologie

Goed onderzoek naar technologie in de zorg. Dichtbij de praktijk en samen met de praktijk. Daar zijn we goed in bij Transfore. We proberen onderzoek te koppelen aan de vraag van behandelaren en patiënten en die vragen samen te beantwoorden. We ontwikkelen nieuwe technologieën in co creatie met patiënten en behandelaren.

Samenwerken met onze partners

Transfore werkt nauw samen met veel partijen. Wij hebben anderen nodig voor goed lopende patiënttrajecten en anderen hebben ons nodig om onze behandelexpertise.

We bieden zorg zoveel mogelijk in relatie met de leefomgeving en naasten van de patiënt. De omgeving van een patiënt is heel belangrijk om een behandeltraject te laten slagen. Ook hebben we aandacht voor de naasten zelf. We brengen samen met de patiënt kansen in kaart om deel te nemen aan de samenleving. Een belangrijke rol is hierbij ook weggelegd voor ervaringsdeskundigen. Ze zetten hun specifieke deskundigheid in om patiënten te ondersteunen bij hun herstel.

Samenwerken met patiënten

Als ervaringsdeskundige kan ik helemaal naast de cliënt staan. Ik richt me niet op de behandeling, maar op de cliënt als mens. Dat is het fijne van mijn rol. Ik maak aan het begin van het contact dat onderscheid tussen hulpverlener en ondersteuner ook goed duidelijk. Ik ben niet Transfore, maar we werken samen. Als ervaringsdeskundige snap en begrijp ik de patiënt en het team. Daar tussen kan ik een brug slaan. Als ervaringsdeskundige ben ik een toevoeging aan de behandeling.

MEER OVER ERVARINGSDESKUNDIGHEID

Samenwerken met naasten

Naasten zijn heel belangrijk om een behandeltraject te laten slagen. Naasten zijn er al heel lang geweest en blijven als het goed is ook. Ze weten heel veel van de patiënt. Ze hebben geregeld ook een grote invloed. En zij zijn ook een belangrijke steunpilaar. Als zij goed betrokken worden dan kunnen zij, als ze dat willen, die functie ook beter uitoefenen en staan ze er minder alleen voor. We willen ook van hen horen hoe het met ze gaat en wat zij nodig hebben van ons. Dit hebben we vastgelegd in ons Naastenbeleid.

Samenwerken met samenleving

Als maatschappelijk werker ondersteun ik onze patiënten om weer te kunnen participeren aan de maatschappij. Om weer mee te kunnen doen is het belangrijk dat patiënten in hun eigen levensbehoeftes kunnen voorzien. Mijn rol is dan ook patiënten wegwijs te maken en verbindingen te zoeken met andere instanties/ dan wel voorzieningen aan te vragen. Voor de ambulante patiënten die ik vanuit het forFACT begeleid probeer ik zoveel mogelijk langs te gaan bij de ketenpartners en samen te werken.

Samenwerken met ketenpartners

Samenwerking met ketenpartners is onze basis. Onze levenslooppatiënten hebben complexe problematiek en ze hebben complexe zorg nodig. Daarvoor hebben we altijd anderen nodig, we kunnen dat nooit helemaal zelf. Door hun problemen zorgen de patiënten vaak voor veel overlast, er is vaak ook van alles geprobeerd en daarom zijn organisaties ze liever kwijt dan rijk. Maar we hebben laten zien dat je, door samen te werken, meer kunt bereiken met patiënten.

Samenwerken met Dimence

Een patiënt krijgt de juiste zorg op het juiste moment. Dat is ons doel. Om dit te bereiken hebben we met het project Bekend maakt bemind ingezet op een betere samenwerking tussen Transfore en Dimence. Want die patiënt houdt zich niet aan de hokjes van onze organisaties, dus dan is het fijn dat je elkaar kent en van elkaar weet wat de ander nodig heeft. Daar kan geen cursus tegen op. Hierdoor gaan de overgangen nu soepeler. En is de kwaliteit van zorg hoger.

Waarom de forensische zorg?

Collega's vertellen over hun werk
Demelsa
Joop
Judith
Joanne
Natasja